שנת הפעילות תשע"ט.... פתיחת רישום

החל הרישום לפעילויות וחוגי המתנ"ס לשנת תשע"ט. על מנת לצפות בהיצע הפעילויות והחוגים, יש להכנס לתמונה המופיעה מעלה. לאחר הכניסה יפתח היצע הפעילויות והחוגים, בסוף כל עמוד ישנו קישור לרישום