גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

 

א

ג

15.00-16.30

15.00-16.30

אולם פיס 525 575 נטלי גרבר

תחילת פעילות 10.9.2023