שימו לב,

ניתן להגיע לאימון ניסיון בתיאום מול המאמן בלבד - רותם - 052-6803804