גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ג'ודו

גן - ב

ג 16.45-17.30 סטודיו אולם ספורט 190 210 דני לאופולד