גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

 

מחיר

 

פרטי

 

קפוארה

גן חובה

ה 17.15-18.00 אולם פייס 190 210 רותם עזריאל