גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

 

מחיר

 

פרטי

 

קפוארה

א - ב

ה 16.30-17.15 אולם פייס 190 210 רותם עזריאל