גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

קפוארה

ג - ד

ה 18.00-18.45 אולם פייס 190 210 רותם עזריאל