גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

קפוארה

מבוגרים

א 20.30-21.45 אולם פייס 230 255 רותם עזריאל