גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 

א

ד

15.45-16.30

15.45-16.30

בריכה 315 345 רונן ורטהיים

 * שיבוץ לאחר מבדק

* תאריך תחילת הפעילות בחוג, 7.10.2023

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות