גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 

א

ד

16.30-17.15

16.30-17.15

בריכה 315 345 רונן ורטהיים

 * שיבוץ לאחר מבדק

** תאריך תחילת הפעילות בחוג, 7.10.2023

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות