גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
  ג 16.30-17.15 בריכה 230 255 רונן ורטהיים

 

* תאריך תחילת הפעילות בחוג, 7.10.2023