גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
  ג 17.15-18.00 בריכה 230 245 רונן ורטהיים

 

* תאריך תחילת הפעילות בחוג, 7.10.2023