גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 

ב

ה

15.45-16.30

15.45-16.30

בריכה 315 345 ענת בוקוולד

* שיבוץ לאחר מבדק

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות