גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 

א

ג

17.15-18.00

17.15-.18.00

בריכה 315 345 גולן ורטהיים