גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
    יפורסם בהמשך בריכה 445 470  

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות