גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
    יפורסם בהמשך בריכה 650 650  

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות