גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ג - ה +ו ומעלה

א

ג

17.30-18.30

17.30-18.30

אולם פיס 300 300 בר טיבי