גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
מתחילים ג 16.15-17.00 מגרש מקורה 195 195 עמית קליין