גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
צעירים ג 17.00-18.30 מגרש מקורה 300 300 עמית קליין