גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
בוגרים ג 18.30-20.00 מגרש מקורה 300 300 עמית קליין