גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ה

ב

ג

ה

ד - כושר

14.30-16.00

16.30-18.30

15.00-16.30

17.30-18.30

אולם כדורסל 525 577 מארק ליבשין

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר