גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ה

ב 

ד

14.00-15.30

14.00-15.30

אולם כדורסל 390 430 אלגד צעידי

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר