גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר םנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ט

א

ב

ה

ו - כושר

19.00-21.00

18.30-20.00

20.30-22.00

11.00-12.00

אולם כדורסל 525 577 יריב דנציגר

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר