גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר פנים

 

פרטי מדריך

 

גן חובה ד 17.30-18.15 אולם כדורסל 190 210 יריב דנציגר

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר