גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ב

ב

ד

16.00-16.45

16.00-16.45

אולם כדורסל 230 255 יריב דנציגר

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר