גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ג

ב

ד

12.30-13.30

12.30-13.30

אולם כדורסל 260 285 מארק ליבשין

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר