גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

 

מחיר

 

פרטי

 

ד

ב

ד

13.30-14.30

13.30-14.30

אולם כדורסל 260 285 מארק ליבשין

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר