גיל קבוצה יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ו - ז ג'אז

א

18.30-19.30

סטודיו גדול 410 450 טל גרינברג
פלמנקו ד 17.00-18.00 סטודיו קטן זהבית חמאל
היפ הופ ב 18.00-19.00 סטודיו ותיקים מורן בני