גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ח ב 17.00-18.00 סטודיו ותיקים 195 215 מורן בני