גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ח ד 17.00-18.00 סטודיו קטן 195 215 זהבית חמאל