גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ט - יב א 19.30-20.30 סטודיו גדול 195 215 טל גרינברג