גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ז

א

ג

ד

ה - כושר

17.30-19.00

19.00-20.30

18.15-2015

14.00-15.00

אולם כדורסל 525 577 יוני בורד

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר