גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ז

א

ד

ה

ב - כושר

15.00-16.30

14.30-16.00

16.30-18.00

19.30-20.30

אולם כדורסל 525 577 מארק ליבשין

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר