גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
18 ומעלה ב 9.00-10.00 סטודיו גדול 195 215 ענת בוקוולד