גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג"ח - ג

ד

 

16.00-16.45

 

מגרש טניס 230 255 דור ז'ינו