גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג"ח - ג

ב

ד

16.00-16.45

16.00-16.45

מגרש טניס 295 325 דור ז'ינו