גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 

ב

ד

17.30-18.30

17.30-18.30

מגרש טניס 395 435 דור ז'ינו