גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ו - ח

ג

16.00-17.00

סטודיו פילאטיס 120 120 מיטל שמש