למידע ובירורים בנושא מעון וצהרונים ניתן לפנות לאורנה עמירם, מ.מנהלת הגיל הרך.

מחירון צהרונים

להסכם רישום מקוון - צהרוני המתנ"ס

לתשלום דמי מקדמה - מעון גדרות

להסכם רישום מקוון - מעון גדרות