גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ט"ח + ג"ח א 16.15-17.00 אולם אירועים ומגרש מקורה 180 195 אבי ביטון

שיפור המוטוריקה והקואורדינציה. הילדים ילמדים לרוץ נכון, לבעוט נכון, לקפוץ נכון, התמצאות במרחב, שיפור הכושר הגופני ואת יסודות הכדורגל