גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א שעור פרטני בתיאם חדר תופים 510 560 לוטן יעיש