גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
מבוגרים ג 19.00-21.00 חדר אומנות 390 430 פורת דינה

** תוספת 30 ש"ח עבור חומרים בכל חודש

*** פתיחת הקבוצה מותנית במס' נרשמים, לתיאום יש לפנות לדינה פורת