גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך

ד ומעלה

א 17.30-18.30 מגרשי קט-רגל 210 230 סמי תדהר