גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך

טרום חובה

גן חובה

ד 16.45-17.30 סטודיו גדול 185 200 טל גרינברג