גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג-ד ב 16.30-17.30 סטודיו ותיקים 195 215 מורן בני