גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג-ד ה 16.30-17.30 סטודיו ותיקים 195 230 דנה בנט