גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה - ו

ד - קלאסי

ה - קלאסי

16.30-17.30

15.30-16.30

סטודיו ותיקים 410 455 דנה בנט
א - פלמנקו 19.30-20.30 סטודיו גדול

טל גרינברג