גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה -ו 

ד - קלאסי

ה - קלאסי

16.30-17.30

15.30-16.30

סטודיו ותיקים 480 525 דנה בנט
ה - להקה 16.30-17.30 סטודיו גדול

ניר אבן שוהם

ד - ג'אז 17.30-18.30 סטודיו גדול טל גרינברג