גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה - ו

ד - קלאסי

ה - קלאסי

16.30-17.30

15.30-16.30

סטודיו ותיקים 575 625 דנה בנט
ב - מודרני 17.00-18.30 סטודיו גדול

מעיין אשכנזי

ד - ג'אז 17.30-18.30 סטודיו גדול טל גרינברג
א - פלמנקו 19.30-20.30 סטודיו וגדול טל גרינברג