גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ז 

ד - קלאסי

ה - קלאסי

17.30-19.30

19.00-20.30

סטודיו ותיקים 525

 

575

דנה בנט
ה - להקה 17.30-19.00 סטודיו גדול ניר אבן שהם